E-mail:sales#longco.com.cn


广州办事处:
地  址:广州市白云大道南104号406室
电  话:020-26092075  26092206
传  真:020-26092075

联系人:黄汝琪(先生)

QQ:2422038206
E-mail:guangzhou#longco.com.cn


北京办事处:

联系人:廖衡平(销售经理) 13928074560

E-mail:liaohengping#longco.com.cn防垃圾,请将E-mail中的 # 换成 @ 发送邮件。